güle güle ey ahyat bana birgün gülme fırsatı vermeden gönderiyorsun

#1

Günlük,
Bu sat rlar duvarlar GustavKlimt'in t pk bas mlar veMarleneDietrich'inposterleri ile kapl lo
odamda yaz yo rum. Kapal panjurlar aras ndan süzülen k huzmelerinindü tü ü beyaz kâ da
bir eyler çiziktirirken o bana yukar
dan bayg n ve kibirli gözleri ile bak yor.
Hava çok s cak, bo ucu ve kuru. çeriden televizyonunve çizgi film kahraman n taklit eden
ablam ndetone sesigeliyor. D ar dan c rc r böce inin umutsuz ç l duyuluyor. Onun d nda
ev dingin ve durgun. Sanki her ey camdan ince bir fanusun içine kapat l p koruma alt na
al nm ,s cak da bütün devinimleri yava latm gibi.
Oysa ben kendimi o kadar da dingin hissetmiyorum. Sanki farenin birihissettirmeden tatl tatl
ruhumu kemiriyor gibi. Kötü de ilimama iyi de de ilim. Asl nda i in garibi hiçbir ey de ilim.
Ama kendimi, dönüp aray p yeniden bulabiliyorum.Ba m kald r p aynaya bakmam ve aynadaki
yans mam görmem tüm benli imin dingin ve huzurlu bir mutlulukladolmas na yetiyor.
Aynaya yans yan görüntümü be enerek izliyorum. Çizgileri belirginle en bedenime, gittikçe
biçimlenen ve kendilerinden eminlermi gibi duran kaslar ma ve ti örtümün alt ndan uçlar
gözüken ve her hareketimde hafifçe devinengö üslerime bakt kça hayran kal yorum.
Küçüklü ümdenberi, evde annemin hiç sak nmadan ç plak dola mas nedeniyle, eri kin bir kad n
bedeni benim için bilinmeyen bir eyde il. Ancak tüyler kuytu bir orman gibi "Gizem"i
koruyorve gözlerden uzak tutuyor. S kça aynaya yans yan görüntümden gözümüay rmaks zm
parmaklar mdan birini usulca sokuyorum ve aynada be eni ile bakan sevecen
bak lar m yakal yorum. Kendimi gözleme eylemi o denli güçlü ve odenli ho ki aniden fiziksel
bir hazza dönü üyor ve ard ndanbir dürtü ile tetiklenen anl k bir s cakl k ve titreme hissediyorum.
Sonra bir s k lma, utanma geliyor. Arkada mAles -sandra'n naksine, kendime dokundu umda
fanteziler kur muyorum. K sa bir süre önce bana zamanzaman kendinedokundu unu ve o anlarda
kendine zorla ve iddet uygulayarak sahip olmaya çal an, can n yakan bir erke i dü ledi ini, s r
olarak söyledi. Heyecanlanmam için aynaya bakmam yetti inden söylediklerine çok a rd m.
Bana kendimedokunup dokunmad m sordu, hay r dedim. Kendi kendime olu turdu um bu
dünyay y kmak istemedim. Bedenimve aynadan olu an bana ait bir dünya bu ve arkada m n sorusunu
evet diye yan tlamak bu dünyay aldatmak anlam na gelecekti.
Gerçekten iyi hissetmeme yol açan ey hayranl kla bakt m ve sevdi im aynadaki o yans ma,
gerisi yalan. Rastlant larla do an ve s radanl kla devam edip giden arkada l klar öylesine
yüzeysel ve yapaylar ki. Hepsi yalan... Zaman zaman okuldaki birkaç o lana arma an olarak
sundu um kaçamak öpücükler de yalan. Dudaklar m dudaklar nade dirdi imde ani bir tepki ile
geri çekiliyorum ve dilleriniacemice a z ma soktuklar nda uzaklara kaçma iste i duyuyorum.
çinde bulundu um ruh halini yans tmayan ve ona çok ayk r dü en bu ev de yalan asl nda.
Aniden, duvardakibütün tablolar n çivilerinden kurtulup yerlere dü melerini, paramparça
olmalar n , pencerelerden dondurucu kesif birso u un içeriye dolmas n ve d ar da c rc r
böceklerinin ark lar yerine köpeklerin uzunuzun ulumalar n dilerdim. Günlük, ben a k
istiyorum. çimdeki buzlar n erimesini,buzdan sark tlar m n çatlay p k r lmas n , kalbimin
eriyipakmas n , güzellik ve tutku nehirlerinde bo ulmay istiyorum.

İlginizi Çekebilir
Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 

Forum

Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Sitemiz bir paylaşım sitesi olduğu için kullanıcılar her türlü görüşlerini önceden onay olmadan anında siteye yazabilmektedir, bu yazılardan dolayı doğabilecek her türlü sorumluluk yazan kullanıcılara aittir.
Herhangi bir konuda (şikayet, eleştiri, öneri, vb.) bizimle iletişime geçmek için tıklayın.
-

2005-2020 Tatliaskim.com

Bütün Zaman Ayarları WEZ +3 olarak düzenlenmiştir. Şu Anki Saat: 22:55 .