dua vakti hadi canlar zikre duaya hani aminler hani semaya açılan gunahkar eller

#1
İmanım, dur, gitme. Beni bırakma! Beni bu yaban ellerde yalnız koyma.

Daha tanışalı çok olmadı, ben kendimi sende buldum, ben CAN’ımı seninle sevdim.
Böyle apansız çekip gitme.


Dünya sensiz çekilmez bir yer. Hayat zor, hayat boş. Hayat denince akla zevk, sefa, eğlence gelir olmuş. Örfler adetler unutulmuş. Saygı desen kaybolmuş.


Evler zindan. Kurtar beni bu zindandan. Yollar karanlık, bir yol bulsam da yolunda olsam. Yollara düşsem de katıksız kalsam. Aç kalsam, susuz kalsam. Ama sensiz kalmasam.


Sen beni bırakmasan? Hep yanımda olsan. Yalnız kaldığım gecelerde arkadaş, dertli olduğum anlarda dost, çaresiz kaldığım günlerimde umut, aşksız kaldığım zamanlarda yâr…


Bu yürek hep kanar, kanar da saran olmaz. Sen gidersen bu kan durmaz. Yürek acır, yürek yaralı. Ruhum acır, ruhum karalı. Karanlıklara esir etme beni.


Sana susuzum ben, açım sana. Beni yalnız bırakma bilmediğim bu diyarlarda. Dayanağım sen ol bu uçurumlarda.


Sen yoksan hiç bir yere gidemem.
Sen yoksan önümü göremem.
Sen yoksan kalbimi dinleyemem.
Sen yoksan ruhumu hissedemem.
Sen yoksan, sen yoksan, ben de yokum.
Ben kendimi sende buldum
Güneşim olur musun?


İman ateşinizin hep yanması, ömrünüz boyunca sönmemesi duasıyla..

ALLAH’ım, Ümmet-i Muhammed’e Mağfiret et;

ALLAH’ın, Ümmet-in Ayıbını ört; Ümmet-i Muhammed’e acı;

ALLAH’ım, Ümmet-i Muhammed’e yardım et;

ALLAH’ım, Muhammed Ümmetini Müjdele;

ALLAH’ım, Muhammed Ümmetinin işini kolaylaştır;

ALLAH’ım, Muhammed Ümmetinin işini aç;

ALLAH’ım, Muhammed Ümmetine nazar buyur, müsamaha et;

ALLAH’ım, Muhammed Ümmetine bağışlayıcı ol;

ALLAH’ım, Ümmet-i Muhammed’i kuvvetlendir;

ALLAH’ım Ümmet-i Muhammed’in işini hallet;

ALLAH’ım, Muhammed Ümmetine hidayet buyur;

ALLAH’ım, Muhammed Ümmetine öğütler ihsan et;

ALLAH’ım, Muhammed Ümmetine Merhamet eyle;

ALLAH’ım Ümmet-i Muhammed’i yücelt;

ALLAH’ım Muhammed Ümmetini azametli ve şevketli kıl;

ALLAH’ım Ümmet-i Muhammed’e hidayet nasip et;

ALLAH’ım, Muhammed Ümmetine tevfik ihsan eyle;

ALLAH’ım, Ümmet-i Muhammed-i rızıklandır;

ALLAH’ım, Muhammed Ümmetinin günahlarını bağışla; Muhammed Ümmetinin günahlarını sen ört;

ALLAH’ım, Muhammed Ümmetinin sıkıntılarını sen kaldır;

ALLAH’ım, Muhammed Ümmetinin kalplerini nurlandır;

ALLAH’ım, bütün işlerinde Ümmet-i Muhammed’e kolaylık ihsan et;

ALLAH’ım, Muhammed Ümmetinin kabirlerini genişlet;

ALLAH’ım Muhammed Ümmetinin düşmanlarını kahret;

ALLAH’ım Ümmet-i Muhammed’e son nefeslerinde iman nasip eyle;

ALLAH’ım beni Ümmet-i Muhammed ile birlikte iman üzere haşreyle;

Efendimiz Muhammed Mustafa’nın sancağı altında cemeyle ve sana kavuştuğumuz an, bize gazaplanma, bizden razı ve hoşnut ol, ey âlemlerin Rabbi ve ey merhamet edicilerin en merhametlisi


amin amin amin

Bizim hâlimize bakarak muâmele etme Kendi ikrâm ve ihsânına göre bize muâmele eyleYâ Rabbî!

Kerem ve lütfunla hidâyet ettiğin kalbi tekrar dalâlete, sapıklığa meylettirme Belâları bizden sarf eyle, çevir ve değiştir Ey affı çok olan, günahları örten Rabbim!
O günahlar dolayısı ile bizden intikam alma Bize azâb etme

Yâ Rabbî!
Biz nefis ile şeytana köpek gibi tâbi olduksa da sen, azab arslanını bize saldırtma

Ey Hayy, ebedî diri olan Rabbim!
Taleb ve duâ üzerine nasıl olur da kerem etmezsin Sen kerem sâhibisinEy mahlûkâtın, yaratıkların canlıların ihtiyâcını gideren Rabbim! Sen varken hiç bir kimseyi hatırlamak ve ondan bir şey ummak lâyık değildir

Yâ Rabbî!
Rûhumda bir ilim katresi var İlâhî onu hevâ rüzgarıyla ten toprağından muhâfaza eyle

Ey ihsânı çok olan Rabbim!
Cefâ içinde geçip giden ömre merhamet et
Ey affetmeyi seven Rabbim!
Bizi affeyle İsyân derdimize çâre eyle
Ey yardım isteyenlerin yardımcısı!
Bizi hidâyete çıkar

Yâ Rabbî!
Duâ ve yakarışlarımızda sana lâyık olmayan sözleri bilmeyerek söyleyip hatâlarda bulunmuş isek, o kelimeleri sen ıslâh et ve duâmızı kabul buyur
Çünkü sözlerin hâkimi ve sultanı ancak sensin

Ey âlemin yaratıcısı!
Kasvetli, kararmış, katılaşmış âdetâ taş gibi olmuş olan kalbimizi mum gibi yumuşat, feryâdımızı, âh u vâhımızı, hoş eyle ki rahmetini celbetsin, çeksin
Bizi köle gibi kullanan bu serkeş nefisten bizi satın al
O nefis bıçağı kemiğe dayandı (zulmü canımıza yetti)

Yâ Rabbî! Sana ne arz edeyim Çünkü sen gizli ve açık her şeyi bilirsin”
Hz Mevlâna son demlerinde iken, dostu Siraceddin Tatari’yi yanına çagırarak, kendisine su duayı ögretmis ve sıkıntılı zamanlarında okumasını tavsiye etmistir:”

Ya Rabbi!
Bana ne senin zikrini unutturacak,
sana şevkimi söndürecek, seni tesbih ederken duyduğum lezzeti kesecek bir hastalık; ne de beni azdıracak, şer ve kötülüğümü artıracak bir sıhhat ver”

Ey Merhamet edenlerin merhametlisi!
Merhametinle bu duamı kabul et
aminamin

‘kULum’’ dediklerin arasına katıver bizleri de..


Sana layık kul olmakla şereflendir ALLAH’ım..
Abd olmakla huzuru bulalım..
Sıkıntılarımızdan kurtulalım abdiyetle..
Bağışla ALLAH’ım..
Cürmümüz çok…
Ama..Ama,rahmetin daha çok..
Rahmetinden ümitvarım…
Sen ki rahmetinin %99’unu kıyamette mü’min kullarına saklayansın…
Geri kalan bir rahmetinle ,dünyada kaldır bu yükümüzü de
huzurunda boynumuzu bükme ALLAH’ım..
Bilirim …
Bilirim affedersin ALLAHım..
‘Senin rahmetin okyanus,
günahım ise okyanustaki adada bulunan ağaçtaki garip kuşun ağzında ;bir nohut tanesi ..’’

Kuraklaşmış tüm yanlarım o ab-ı hayatla yeşersin..
Eksik etme kalbimden rahmetinin damlalarını..
İzin ver nasuh tevbe kapılarından geçeyim de,
dilime değen her bir harf gönlümde yeni dua çiçekleri filizlendirsin..
Baharın ölmüş toprağa hayat verdiği gibi ,
ben de yeni bir hayat bulayım ..
Ölüleşmiş kalbimdan gelen kötü kokular ruhuma değmeden ,
rahmetinin hoş kokuları ile dolayım..

Rabbim

Seninle dolup taştığım bir gecenin sabahında,sarılıyorum kalemime..
Muhtacız yardımına,
Muhtacız sevgine…
. . .
Rabbim…
Sen ;
Kan çanağına dönen gözlerimin feri,
SANA adanmış bir ömrün nefesisisin..
Adını zikrederken tir tir titreyen bedenim,
Geçmişimi , geleceğimi eksiksiz bilenimsin…
. . .
Rabbim…
Sen ;
Dilime dua dua düşen “aşk”sın
Her defasında açılan kapımız,
Acziyetimizden sığındığımız limansın…
Kurtuluşumuz,
Çaremiz,
Dermanımıssın…
. . .
Rabbim…
Sen ;
Yanlışlarımdan,günahlarımdan kaçıp yöneldiğim Rahmetsin..
Sen affedicisin, affı seversin…
Alınan soluğumuz,
Atılan her adımın hesabı verilecek bilirim
Musalla taşına yatıralacağım o vakit aklıma her düştüğünde
Huzuruna çıkacağım anı düşler ürkerim…
Korkum, cehennem ateşlerine düşmek değil
Huzuruna çıkacak yüzü bulamamaktır kendimde..
Almadan vermeyi bilen ,
Sevgiyi seven Allah’ım
Gözümde yaşlar ,
Avucumda pişmanlıklar,
Yüreğimde sevdan huzurundayım
Sırtımda tövbelerim kapındayım…
. . .
Rabbim..
Bizide de affettiklerin arasına koy..
Sen’den geldik ve dönüşümüz Sana’dır.
Nasip edeceğin her yeni nefes,
Sana koşacağım yollara açılan bir kapıdır…
Rabbim..
Gözyaşlarımız ,
Dualarımız
Ve şükrümüz yalnızca Sana’dır…
İçimde kavrulan en büyük duamdır
“bizide de sana adanmış bir ömürle ecelini kucaklayanlardan eyle “
. . .

Esman ile Geldim Sana Rabbim...

Allah’ım!
Rahmânsın; ayrım yapmadan merhametini gösterensin, bize merhamet göster.
Rahmânsın; Seni sevenleri sevginle kuşatansın, bizi sevdiklerinin arasına kat.
Kuddûssün; her türlü eksiklikten uzaksın, bizi kirlerimizden temizle.
Selâmsın;her türlü tehlikeden korursun, bizi korkularımızdan kurtar.
Mü’minsin; kalplere güven salansın, bizi sana olan güvenimizle dinç kıl.
Azîzsin; sonsuz ve yüce onur sahibisin, bizi onursuz eyleme.
Mütekebbirsin; her şeyden büyüksün, bizi büyüklenmekten koru.
Bârîsin; her şeyi birbirine uygun yaratansın, bizi bu uyumdan uzaklaştırma.
Musavvirsin; her varlığa güzel şekil verensin, bize bu güzelliği koruma gücü ver.
Gaffârsın; çok çok affedensin, bizi affından mahrum etme.
Vehhâbsın; bol bol hediyeler verensin, bizi hediyelerinle sevindir.
Rezzâksın; herkese rızgını verensin, soframızı nimetsiz bırakma.
Fettâhsın; Her şeyi sonuna kadar açansın, yüzümüze kapını kapama.
Alîmsin; her şeyi hakkıyla bilensin, bizi cahil olmaktan koru.
Kâbıdsın; istediğini daraltansın, bizi darlığa düşürme.
Bâsıtsın; istediğini genişletensin, bizi genişlikte soluklandır.
Hâfıdsın; dilediğini alçaltansın, bizi küçük düşürme.
Râfisin; dilediğini yükseltensin, bizi yücelere çıkar.
Muizsin; izzet ve şeref verensin, bize şeref nasip et.
Müzilsin; hor ve hakir kılansın, bizi hakir kılma.
Semîsin; gizli açık her sözü işitensin, bizi sana seslenmekten uzaklaştırma.
Basîrsin; her şeyi bütün incelikleriyle görensin, bize inceliği görecek göz ver.
Adlsın; adaleti hakkıyla uygulayansın, bizi zulümden uzak eyle.
Lâtifsin; lütfu ve keremi bol olansın, bizi lütuf denizinde yüzdür.
Habîrsin; her şeyden haberdar olansın, bizi kendimizden habersiz eyleme.
Halîmsin; yaratıklarına yumuşak davranansın, bize yumuşak davranmayı öğret.
Azîmsin; azamet ve büyüklük sahibisin, bizi senden başkasına küçük düşürme.
Gafûrsun; kullarının günahlarını bağışlayansın, günahlarımızı un ufak eyle.
Şekûrsun; şükürleri kabul edensin, bize şükretme imkânı ver.
Hafîzsin; her şeyi koruyansın, bizi çirkinlikten koru.
Hasîbsin; her şeye hesap soransın, bizi veremeyeceğimiz hesaba düşürme.
Kerîmsin; iyilik ve ikramı bol olansın, bize cömert olmayı öğret.
Rakîbsin; bütün varlıklar üzerinde gücü olansın, bize gözlendiğimizi unutturma.
Mucîbsin; duaları kabul edensin, dualarımızı karşılıksız bırakma.
Hakîmsin; her şeyi yerli yerince yapansın, bizi yararsız işlerden uzaklaştır.
Vedûdsun; kullarını çok sevensin, bize sevmeyi öğret.
Bâissin; ölüleri diriltensin, bizi mutlu olarak dirilt.
Şehîdsin; her şeye şahit olansın, seni sevdiğimize şahit ol.
Haksın; tek hakikat sensin, bize hakikatinden ilham et.
Vekîlsin; kendisine güvenilensin, bize sana güvenmeyi unutturma.
Kavîsin; güç ve kuvvet sahibisin, bizi sevginle güçlendir.
Metînsin; hiç sarsılmayansın, bizi zayıflığımızla baş başa bırakma.
Velîsin; inananların dostusun, bizi dostluğuna kabul buyur.
Hamîdsin; övgüye lâyık olansın, bize seni övme zevkini tattır.

amin aminn
RABBİM ESMASININ tüm güzleliklerini anlamayı ve hakkıyla yaşayanlardan olmayı nasib etsin inşaALLAH


İlginizi Çekebilir
Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 

Forum

Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Sitemiz bir paylaşım sitesi olduğu için kullanıcılar her türlü görüşlerini önceden onay olmadan anında siteye yazabilmektedir, bu yazılardan dolayı doğabilecek her türlü sorumluluk yazan kullanıcılara aittir.
Herhangi bir konuda (şikayet, eleştiri, öneri, vb.) bizimle iletişime geçmek için tıklayın.
-

2005-2020 Tatliaskim.com

Bütün Zaman Ayarları WEZ +3 olarak düzenlenmiştir. Şu Anki Saat: 00:33 .