yandı benim yüreğim, susmadı benim gözLerim, en büyük mutLuLuğumu kaybettim...

#1
neye yaRAR?

sana mı kızmaLıyım hayata mı?suçLu sen ya da ben.. gitmekte hakLısın ya da değiLsin.. ne faRk edecek?
ne faRk edecek bu kavgadan sen hakLı çıksan, sen gidi$inde ben bitiRi$imde hakLı oLsam... yandı benim yüreğim, susmadı benim gözLerim, en büyük mutLuLuğumu kaybettim... ne faRk edecek suçLu kim? aLdığım nefes biLe acı verirken bana, a$k keLimesi biLe vururken can evimden beni, hakLı oLmu$um oLmam$ım neye yaRaR?
senden önce de vaR oLan hayat kavgamın yükü, senLe biRaz hafifLemi$ti sanki...aLmı$tın omzumdaki çaresizLiği.biraz da oLsa tatmı$tım Rahat nefes aLıp veRmeyi..$imdiLeRde heR nefesde yoRuLuyoRum yine.hızLı biR giri$ yaptım aRa veRdiğim gibi... $imdiLeRde sonuma sebebimsin, biR zamanLaR nefesim oLmu$sun neye yaRaR?HeR zaman konu$uRduk seninLe.geRekLi yada geReksiz bütün dü$ünceLeRimizi payLa$ıveRiRdik biR soLukta.yanındaysam,gözLeRimin içine bakaRdın konu$uRken, uzaktaysam hayaL edeRdin beni ve benden geLebiLecek suRat ifadeLerini.sabahLardık biRbiRimizin sözcükLeRiyLe.heRkes bıkaRdı da sohbetLeRimizden, bize yetmezdi.sonRa yava$ yava$ sustu dudakLaRımız...bana söz hakkı tanımadan, 2-3 çift keLime bıRakmadan gittin daha yeni, bir zamanLar ho$ sohbetimiz, konu$maLarımızLa en büyük zevkim oLmu$sun neye yaRaR?
kiLometReLeRce öteden geLiRdin beni göRmeye.kiLometReLerce öteden devam edeRdin beni sevmeye.benim için vazgeçtin anıLaRından, geçmi$inden.en sonunda geLdin yanıma temeLLi biR $ekiLde.mutLuLuğu hissettiRdin gönLüme.boğacaktın beni daha öpücükLeRinLe...$imdiLeRde ise son vedanın, son gidi$inin açtığı yaRaLaRı saRmaya çaLı$ıyoRum, biR zamanLar kiLometReLeRce yoLLar tepmi$sin neye yaRaR?saatLeRce uğra$ıp biR yüzük yapmı$tın bana... en sevdiğin Renk... gözLeRimin Rengi...bizim Rengimiz...bahaRın ye$iLi....öfkeLi biR kavga sırasında, çıkaRmı$tın yüzüğü oRtaya.öfkem geçince de takmı$tın onu, sosis dediğin paRmakLaRıma..aRdından gittin..çıkaRdığım yüzüğü, koydum biR kenaRa...$imdiLerde o yüzük de senin ve senin bana ya$attıkLaRın kadaR soğuk, biR zamanLar parmağımda ısınmı$, neye yaRaR?mutLu edeRdin beni severdin..$imdiLerde gittin, bittim...biR zamanLaR ya$ama sebebim oLmu$sun neye yaRaR?alintr

İlginizi Çekebilir